Sparregatan - Kvarngatan Kv Yngve

Allégatan - Kvarngatan. 1835 donerade Salmenius tomten till Älvsborgs Läns Hushållningssällskap för att ge plats åt en veterinärinrättning. 1863 -1871 drivs Veterinärsmedjan av Sven Lundgren  1871 övertar f. 1848 Karl Axel Sjölin smedjan och bygger en ny smedja vid Sparregatan 1880 brann den Sjölinska smedjan ned. Under tiden som den nya smedjan uppfördes arrenderade Sjölin Veterinärsmedjan som låg på samma tomt ned mot Allégatan. Sjölin började nu allt mer att satsa på rörläggningsarbete, 1912 lades verksamheten ned på Veterinärsmedjan och för de kvarstående pengarna uppfördes ett nytt hus 1914. 1973 flyttade verksamheten till Råde Gård i Länghem. 1985 bjöds fastigheten ut till försäljning.

År 1910

År 1914

År 2023