Stengärdsgatan - Södra Kyrkogatan

Södra Kyrkogatan rakt ner mot Hötorget och Stengårdsgatan korsar gatan. Kvarter Mjälner till vänster och Kv Midgård nedanför.

År 1960-tal?

År 2023