Stengärdsgatan-Södra Kyrkogatan

Hörnet Stengärdsgatan - Södra Kyrkogatan

År 1970-80??

År 2023