Stora Brogatan 14

1828 byggs den nya Apoteksgården upp på tomt nr 239-242 efter stadsbranden 1827. Före branden var det tomt nr 390-395 på denna plats. Stadens apotekare Christian von Südow född 1788 flyttar in här med sin familj. Han kom till Borås 1816 och efterträdde Magnus Lindén född 1770. Christian gifte sig 1818 med Johanna Rydin född 1795 vars bror C.G.Rydin är betydligt mer känd i Borås som grundare av Borås Tidning bland annat. Paret fick 10 barn mellan 1818-1833 innan Christian avled 1836 på Apoteksgården. Christian lät även bygga sig en sommarbostad ute vid Osdal som fick namnet Christiansfeldt och som senare blev överstebostad. Borås första apotek grundades redan 1717 och den förste apotekaren var Wickland som fanns kvar till staden brann upp 1727. Efter stadsbranden uppfördes ett nytt apotek på östra sidan om Stora Torget (Torggatan). 1746 var Carl von Linné i staden och yttrade " Apoteket var litet men stort nog i anseende till det bruk som invånarne göra af medicinen". Efter Christians död 1836 övertogs apoteket av apotekare  Fredrik Bohlin född 1807 som sålde det 1838 till apotekare Wilhelm Arnold Freundt född 1804 som flyttade till Stockholm 1844. 1845 övertogs apoteket av Svante Österberg född 1820 som gifte sig 1848 med färgaren Schwarz dotter Matilda Charlotta född 1827. Paret fick 5 barn här i huset innan Svante sålde apoteket 1873 till apotekare Hjalmar Lind född 1843. Lind gifte sig 1874 och fick 10 barn här på gården. Under Linds tid var innergården en vacker trädgård en förnäm idyll med blommor träd och buskar. 1901 uppfördes en ny banklokal för Göteborgs Bank på Torggatan 27 vid Stora Torget och snart flyttar Apoteket Kronan in i de nya lokalerna där. Därefter blir det en mängd olika butiker i den gamla Apoteksgården. På bilden nedan syns den vackra kronan över entrén. Man kunde kanske återställa byggnaden till sin forna glans och bevara en del av vårt kulturarv.

Årtal vet jag tyvärr inte men troligen i slutet av 1800-talet

År 2015