Stora Brogatan mot öster Kv Tor till höger

Stora Brogatan österut från Sandgärdsgatan med kvarteret Tor t.h.

År 1927

År 2022