Stora Brogatan - Stora Kyrkogatan

Biografen Olympia och till vänster ligger Br Andersson. Mellan dessa två byggnader så går Stora Kyrkogatan ner mot Södra Strandgatan. Idag finns det bara en liten stump kvar mellan Södra Strandgatan och Lilla Brogatan och heter Torpagatan och på andra sidan av Torget finns en bit kvar av Stora Kyrkigatan.

År 1960-tal

År 2023