Stora Kyrkogatan från torget norrut

Stora Kyrkogatan, till vänster Kv Herkules som man har riviet och sedan är det Kv jason till höger som står på tur.

År 1960

År 2023