Stora Kyrkogatan

Från Södra Kyrkogatan till Lilla Brännerigatan. Tidigare utgick gatan från Caroli kyrkan över Stora torget och vidare mot Viskan. Sträckan mellan Lilla Brogatan och Viskan kallas i dag för Torpagatan. "Stora Kyrckiogatan" nämns i Datans Boråskarta från år 1728. Stora Kyrkogatan med gamla läroverket och sockenstugen i kvarteret Capella t.v.

År 1924

År 2017