Tekniska Skolan

Tekniska skolan på den lilla höjden ovanför Gresatorget. Till vänster Molanders konditori.

År 1890

År 2023