Torstenssonsgatan – Berzeliigatan

Fastigheten hette ursprungligen Lugnet 2A men fick i början av 1900-talet kvartersnamnet Hämplingen 4A och senare adress Torstenssonsgatan 40 – Berzeliigatan 5. År 1894 inflyttar den förste ägaren snickaren Johan Aron Törnström född 1858 i Länghem. Troligen var det han som byggde huset. 1900 säljer han huset till Carlsson i Gyllingstorp som äger huset i 6 år. 1906 inflyttar en ny ägare Martin Ludvig Frisk född 1876 i Bredared. Hans hustru dör här i huset 1908 och Frisk flyttar 1912 till Vendelsberg där han dör 1915, En ny ägare flyttar in 1913 det är Albin Södergren född 1877 i Humla och hans familj omkring år 1920 övertar hans hustru Helga född 1882 i Södra Vånga ägandet av fastigheten, troligen blir Albin byggmästare detta år. Omkring 1935 flyttar paret till Kungsgatan 52 där de avlider 1951 och 1952.

På 1910 års karta över Borås finns det bara ett hus på tomten det mot Berzeliigatan. Det andra huset vinkeln mot Torstenssonsgatan tror jag är byggt omkring 1915. År 1925 hade handlaren Karl Efraim Fält född 1870 i Dala ett välsorterat lager av finare skodon uteslutande från landets fabriker till möjligaste låga priser på Torstenssonsgatan 40. Jag tror han hade kvar sin skoaffär till ca 1935. Fält flyttade in till Borås 1911 från Falköping där han varit fabriksarbetare. 1916 är Fält skohandlare och bor på Lugnet 2A i Borås. 1911 startar han skohandel i Borås troligen här på Lugnet.

År 1927

År 2022