Västerbro med Sven Eriksonsplatsen

Västerbron och Nymaska huset på höger sida som i dag står i Ramnaparken.

År omkring 1900

År 2023