Västerbrogatan med Brandstationen

Den vackra brandstationen i Kv Eko som revs på 1940-talet och ersattes med Posthuset.

År 1926

År 2022