Västerbrogatan - Stora Brogatan

Korningen Västerbrogatan och Stora Brogatan, sen ser nästan likadan ut i dag.

År 1914

År 2023