Västerbrogatan - Torggatan

Korsningen Västerbrogatan och Torggatan

År 1987

År 2022