Västerbrogatan

Posthuset med Holmsgatan söderut t.v. och med Brandstationen t.h. Söderströms hus vid brandstationen vid Västerbrogatan

.

År 1927

År 1927

År 2022