Västerlånggatan mot söder

Västerlånggatan mot söder med åkeriet Svenssons Express (Svex) t.v. och kvarteret Galatea t.h. och teatern i fonden.

År 1926

År 2023