Västerlånggatan - Södra Kyrkogatan

Södra Kyrkogatan mot öster med kvarteret Herkules till höger.

År 1929

År 2023