Västerlånggatan - Torggatan

Hörnet Västerlånggatan och Torggatan

År 1962

År 2023