Vestindien

C.J Jonsson lät upp föra en fabriksbyggnad år 1895  på en trång liten tomt mellan Viskan och Skaraborgsvägen, som av någon anledning kallades för Vestindien. Här fanns det både färgeri och ett tryckeri. Sedan så tog Konstsilke över denna byggnad år 1919 och hade tillverkning fram till 1968 och byggnaden revs så sent som 2013 på grund av miljögifter i stommen.

År 1925

År 2023