Viskabergs fabrik

Sundbeckska färgeriet som tidigare låg på Södra Torget och flyttades år 1857. Det var en massa olika ägare till färgeriet innan Wilhelmina Sundbeck fick ärva bolaget år 1869 och drev färgeriet fram till 1896 och då var det största färgeriet i Borås. År 1896 tog Wiskabergs fabriker över och drev färgeriet fram till 1930 då man valde att lägga ner det. Efter det har det varit lite olika hyresgäster i byggnaden och jag tror att man rev byggnaden i slutet på 1970-talet men är osäker på detta.

År 1909

År 2022