Viskabergs fabrik från Södra Torget

Den första färgerirörelse som flyttade in på Viska berg var den Anders Kindlund, Johan Peter Pomp och Johannes Hållander startat 1823. Företaget hade under många år legat vid Södertullintill Flamenska gården men flyttade r857 till den plats där Stadsparksbadet nu ligger. Johan Pomp ville ha flärd och glamour omkring sig. Han lät bygga ett lusthus på stadsparksterrassens plats. Hu.set inreddes med stilfulla tapeter. Platsen blev ett fint utflyktsmål för familjen och vänkretsen. Kullen döptes snart till Pompes kulle. Efter Pompes frånfälle såldes lusthuset till Gustaf Edvard Lidberg. Ägare efter honom blev Carl Björk.
Då omdöptes kullen till Björks kulle. Björk var stor markägare. Borås stad fick sedan köpa hela hans markområde för ett rimligt pris för att fullfölja anläggandet av Stadsparken. 1896 kom David Svenson in i bilden. Han köpte jordområdet väster om Viskan med färgeribyggnader, bostadshus, trädgård och park för 95 000 kronor. Med sina bröder Salomon och Victor bildade nu David Svenson Viskabergs Fabrikers AB. Fabriksrörelsens huvudgrenar var väveri och färgeri. Mot slutet av 1920-talet råkade företaget i ekonomiska svårigheter och blev 1930 en länk i Eiser-kedjan.

År 1905

År 2023