Viskastrands kontor

Viskastrands kontor på Skaraborgsvägen och Borås Övfre ligger snett mitt i mot.

År 1914

År 2023