Viskastrandsgatan

Huset byggdes 1864 och in flyttar lantmätaren f. 1797 Johan Frumerie som var född här i staden och son till sin far med samma namn. Fadern var redaktör för Borås Veckoblad som togs över och blev Borås Tidning. Familjen hade tidigare bott i ett hus där Borås Järnvägsstation (Borås Öfre) byggdes 1864. Frumerie avled i Brostugan 1875 och syster f. 1804 Johanna dog här 1892. 1898 dog även brorsdottern f. 1834 Emilie i Brostugan. Emilie var en av den tidens största kvinnliga original i Borås.
Hon besökte ofta teatern i Borås där man hörde henne skrika kommentarer till skådespelarna. 1898 köptes Brostugan av fabrikör Viktor Svensson på Olofsholm. 1900 flyttar sockerbagaren f. 1863 Johan Falk in här med sin hustru och 4 barn.
Här får han ytterligare 5 barn mellan 1901–1906 men 4 av barnen dör före 2 års ålder. 1910 kommer en annan bagare hit som blir känd under namnet Tebröds-Andersson. Han hade öppnat ett bageri redan 1906 på Åsbogatan men det var hustrun som stod för det mesta av bakandet.
Han köper och bygger till huset och bor här själv här med sin familj samt ett antal kvinnliga bagerskor. Varje morgon körde han ut bröd i staden med en handkärra men senare blev det en svartblank häst som blev hans ekipage innan brödbilarna tog över. Han har kvar bageriet och butiken i Brostugan till på 1940-talet då han byggde ett nytt bageri i Brämhult (som senare blev Hemköp och kontor till Brämhults Juice). Han hade ett flertal försäljningsställen inne i centrum. Andersson avled 1948. På bilden syns också det enda idag kvarvarande stöphuset i Borås, på andra sidan Viskan i bildens överkant.
t.

År 1945

År 2022