Yxhammarsgatan - Sandgärdsgatan

Disp Levin Wallqvist villa i hörnet Sandgärdsgatan – Yxhammarsgatan. Omkring 1895 köper Wallqvist tomt nr 54 i kvarteret Frej 1. Till vänster i bild går Yxhammargatan upp och till höger Sandgärdsgatan bort. Huset hade endast ingång från Sandgärdsgatan 11. Wallqvist var född 1852 på Tummarp i Toarp av skolläraren Johan Wallqvist född 1828 i Vara och död 1908 i Tummarp, och hans första hustru Karin Larsdotter född 1825 i Toarp och död 1867 i Tummarp. Levin gifte sig 1877 med Anna Olsson född 1848 i Äspered och bosätter sig i Sandhem där Levin blir skollärare. Paret fick 2 barn i Sandhem innan familjen flyttar till Lyrestad där levin blir organist och skollärare, 1893 flyttar familjen till Gingri där de bor i 3 år innan de flyttar till Borås. I Borås får Levin arbete som bokhållare. Omkring 1896 river han det gamla huset från 1829. Det gamla huset såg likadant ut som kringliggande hus på fotot och var byggt 1829 av handlare Carling i Borås. 1853 sålde han huset till arbetaren Lars Magnus Nilsson född 1822 i Bälaryd. Han avled här 1877 och hans hustru 1888 varefter barnen tog över huset. 1897 flyttar Levin in i sitt nybyggda hus tillsammans med sina 2 barn och tjänstepigan Anna Kristina Andersson född 1864 från Äspered. 1905 dör hans hustru i det nybyggda huset. Levin är nu disponent på ett färgeri i Borås. 1909 gifter Levin om sig och samtidigt skriver han över huset till sin gifta dotter Karin född 1878 i Sandhem, G. Rönnqvist, samt tjänstepigan Anna Kristina. 1923 flyttar Levin och sin andra hustru till Hjo där han avlider 1948. Anna Kristina bor kvar här i huset till sin död 1938 Den andra delägaren Karin dog 1937 i Kinna. Vem som tar över huset är okänt. 1950 bor det 4 ogifta kvinnor och 2 änkor i huset. Huset rivs ned på 1960-talet och på platsen uppföres nu det nya polishuset i Borås.

På nutidsbilden har jag maskerat bilden eftersom man inte får fotografera polishuset och lägga ut på internät. Men så fort polisen har flyttat från fastigheten kommer jag att byta ut den bilden.

År ????

År 2022