Borgstena Kyrka

Borås Kommun

Stenkyrkan ligger utmed länsväg 183 på en kulle strax öster om orten Borgstena. Den är av medeltida ursprung och de äldsta delarna är från 1100-talet eller möjligen 1200-talet. Byggnaden består av ett rektangulärt långhus med tresidigt kor i öster. Norr om koret finns en vidbyggd sakristia. Vid långhusets västra kortsida finns ett vidbyggt vapenhus. Sin nuvarande utformning fick kyrkan år 1753, då den utvidgades med 4 alnar åt söder och 16 alnar åt öster. Vid detta tillfälle togs fönstren upp till nuvarande storlek. Norrväggen var från början fönsterlös. Från 1770-talet härstammar även större delen av kyrkans nuvarande inredning i barock, som har bevarats nästan oförändrad till våra dagar. Takmålningarnas himlamåleri är utfört 1763 av konstnären Ditlof Ross och delvis bekostade av donationer från icke församlingsbor. Han har även svarat för läktarens apostlamålningar. Vid restaureringen 1956 byttes altarringen från 1800-talet ut mot en altarrundel som rekonstruerades på grundval av rester återfunna i klockstapeln. Något öster om kyrkan finns en fristående klockstapel som möjligen kan vara uppförd 1851 — det årtal som taktuppen visar. Byggnaden har rödmålad träpanel och tak av ekspånt. I stapeln hänger två senmedeltida klockor som båda saknar inskrifter. Till den ålderdomliga kyrkogården leder en stiglucka med skiffertak och en smidd järngrind.

Koordinater: 57.880702, 13.028844

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

122 Bilder