Borgunda kyrka

Falköpings Kommun

Borgunda kyrka är en kyrkobyggnad i Dala-Borgunda-Högstena församling (före 2010 Borgunda församling) i Skara stift. Den ligger i Borgunda i Falköpings kommun. Den ursprungliga kyrkan bestod av långhus och kor med absid. Byggnaden var dekorerad med figurhuggna sandstensblock. En bevarad relief dateras till 1100-talet.
Den nuvarande kyrkan uppfördes 1766-1767 efter det att den gamla kyrkan blivit förstörd av ett blixtnedslag år 1765. Delar av den gamla kyrkan användes som byggnadsmaterial. Utseendet idag är präglat av den om- och tillbyggnad som företogs 1890 då korsarmar, absid och tornet med gotländskt inspirerad spira tillkom. År 1937 avdelades korsarmen i sakristian. Altartavlan Jesus på korset av Perugino är utförd av Eva Bagge. Predikstol i barock. Den romanska dopfunten, som räddades undan branden, är från tidig medeltid. Ciborium från 1200-talet. En ljuskrona från 1600-talet. Timglas och krucifix från 1700-talet.
Lillklockan är av en äldre medeltida typ, fast olik de vanliga romanska klockorna från 1200-talet. Den saknar inskrifter.
På västra läktaren finns en orgel tillverkad 1977 av Smedmans Orgelbyggeri med femton stämmor fördelade på två manualer och pedal. Fasaden, som inte är ljudande, härstammare från kyrkans första orgel som tillkom 1890.

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder