Brämhults Kyrka

Borås Kommun

Den senmedeltida kyrka ersatte på 1400-talet en tidigare kyrka från 1200-talet, möjligen en stavkyrka. Troligen är kyrkan byggd på en hednisk kultplats. Vid en omläggning av golvet 1951 fann man flera gravar och mynt från danske kungen Erik Menveds tid, 1268 - 1319. Att den nuvarande kyrkan byggdes på 1400-talet bekräftas i ett brev från 1479, undertecknat av biskop Brynolf i Skara, där han kallade kyrkan Maria Magdalenas kapell i Bremholt. Brämhult kom att tillhöra Borås pastorat på 1600-talet. Då reparerades kyrkan, som förfallit. Den fick småningom  ett välvt innertak med målningar av Dittlef Hof. 1745 byggdes klockstapeln. I slutet av 1700-talet förlängdes kyrkan och fick ett nytt vapenhus. Altartavlan tillkom 1917, målad  av Olle Hjortzberg. Den nuvarande takmålningen är gjord av John Hedaeus 1925. Vid en inre restaurering 1952 tog man fram alla gamla målningar på bänkar och väggar, samt en del äldre inventarier. Träkorset från 1799 och har fått en textil till bakgrund, skissad av Folke Heybroek. Den nya orgeln installerades 1983 och är byggd av Grönlunds orgelbyggeri.

 

Koordinater: 57.735754, 13.027532

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

26 Bilder