Brandstorps Kyrka

Habo Kommun

Brandstorps kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Brandstorps församling i Skara stift. Den ligger en kilometer väster om Brandstorp i norra delen av Habo kommun. Nuvarande träkyrka är från slutet av 1600-talet och har grekisk korsform med torn i mitten. Korsarmar sträcker sig ut åt alla fyra väderstreck. Ytterväggarna är klädda med rödmålade raka sågade furuspån. Byggnadens olika delar täcks av branta valmade sadeltak, klädda med tjärade sågade ekspån. Kyrkorummet har väggar av slätbilat timmer och ett plant tak som är förhöjt i korsmitten. Tak och väggar är täckta med målningar. Golvet är belagt med brädor där korgolvet ligger ett steg högre än i övriga kyrkorummet.

 Läs mera här

Koordinater: 58.101616, 14.185874

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

105 Bilder