Bråttensby Kyrka

Herrljunga Kommun

Den nuvarande kyrkan torde till sina äldsta delar vara från 1600-talet. Därom vittnar från denna tid i sakristian förvarad grön fascinerad sammets- mässhake, liksom det bryntessonska begravningsvapnet av 1655. Denna kyrka, byggd av trä, bar liten och utan både vapenhus och sakristia.1746 fick kyrkan sin altartavla. Därunder finns ett krucifix, omgivet av Johannes på ena sidan.  Maria på den andra. Nästa genomgripande restaurering skedde i slutet av 1890-talet. Läktare byggdes samt ny sakristia. Även tornet byggdes om. Altartavlan renoverades på 1960-talet till sitt ursprungliga utseende från 1746. Predikstolen, som förut inte haft någon baldakin, fick nu en sådan. Två vapensköldar finns nu i kyrkan med följande inskription : "H.R. Gyllenhaal", respektive "I.B. Gylenegrönn". Vid restaureringen 1898 fanns under kyrkan golv två igenlagda gravkamrar, i vilka förutnämnda grevar eller friherrar med familjer vilar. En kollekthåv, försedd med en lite ringklocka under själva håven, är också av gammalt datum. I koret på norra långväggen märks "Series Pastorum". Denna tavla upptar namnen på de präster som tjänstgjort i församlingen alltsedan reformationens dagar. I tornet hänger två kyrkklockor. Den större och äldsta omgjuten 1771.

Koordinater: 58.055212, 12.897584

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

17 Bilder