Bresiljekvarnen i Borås

Borås Kommun

1769 köpte borgmästaren i Borås född 1729 Georg Tollstorp ett markområde väster om Borås som han kallade för Cathrineberg efter sin hustru född 1749 Catharina. 1771 köpte han till ytterligare ett område på andra sidan Göteborgsvägen (nuvarande Ramnalidsområdet) som var stenigt och ljungbeväxt  men som han snart omvandlade till jordbruksmark..
I slutet av 1770-talet grävde Tollstorp en kanal på detta område från Pickesjön som mynnade ihop med bäcken från Ramnasjön. I samband med detta ändrade han således Pickesjöns avrinning genom att dämma upp det tidigare utloppet i västra ändan av sjön. Strax nedanför Tullabron byggde Tollstorp omkring 1780 en kvark (Katrinebergs Kvarn) med ett kvarnverk med överfall och 2 stenar samt med ett kvarnhjul för spannmålsmalning till i första hand för Bränneriet i Borås och dess brännvinstillverkning. Senare anlägger han en mjölkvarn och en färgerikvarn ( bresiljekvarn ) längre ned mot Ramnalid. En mjölnarstuga finns inritad på 1801 års karta och är belägen på ungefär samma plats där man senare bygger Ramnalid.
Bresiljekvarnen byggdes troligen på 1820-talet och som anläggare anges vara  född 1795 Johan Philip Langlet som kom från den berömda färgarfamiljen Langlet som kom till Borås på 1690-talet och startade stadens först färgeri. Kvarnen ifråga var en kvarn som enbart malde trä för färgindustrin i Borås. Bresiljeträdet som kommer från Brasilien (av bresilje) forslades hit via fartyg som anlände till Göteborgs hamn och som senare fraktades vidare via oxspann till Borås. Trädstammens kärna var en eftertraktad produkt för färgning av garner, och som maldes i kvarnen till ett finkorniígt material och torkades. Kärnan gav ett rött. lila, svart pigment när det värmdes upp vid färgningen.Langlet som allmänt kallades för "Langlätten " var en skämtsam figur som tog lätt på livet. Han slarvade bort större delen av släktens stora förmögenhet och gav sig iväg till Amerika på 1830-talet för att därefter aldrig återses.
Kvarns verksamhet var troligen i drift en bit in på 1860-talet.

Koordinater: 57.7171, 12.910287

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

43 Bilder