Brobacka Minnessten

Alingsås Kommun

Slaget vid Brobacka var ett slag under Nordiska sjuårskriget mellan svenska och danska styrkor den 9 augusti 1566. Slaget stod i trakten av Alingsås. De svenska trupperna vann en förkrossande seger. Svenskarna med Charles de Morney i spetsen skulle driva ut danskarna ur sverige. På morgonen den 3 augusti hade svensk spaningskommando fått kontakt med danskt förrytteri ungefär vid Torp (förby till Alingsås). Hela den danska hären var på väg mot kyrkbyn i Alingsås. Danskarna gjorde halt vid Härsberget i Alingsås.
Efter fem desperata dagar av rödsot insåg danskarna att de var tvungna att slå sig ut, annars skulle hären gå under av sjukdom och svält. Han valde då vägen över Brobacka. Dagen för slaget randades. I det första morgondiset, innan solen gått upp, hördes slamret av hästar i backen upp mot Fjällsjön. Svenska spanare vidarebefordrade signalen till Brobacka: de är på väg!
De svenska bönderna i sina skansar på åsen hade inte sovit under hela natten. De hade bådats upp - budkavlen hade gått. Man kan förvåna sig över deras lojalitet, så illa som många av dem hade behandlats av den hårde Sten Eriksson Leijonhufvud på Gräfsnäs. Skogen myllrade dessutom av svenska ryttare och hakeskyttar. Sammanlagt var det 3 700 man. Resten av allmogen var på andra förhuggningar i Västergötland. När de danska trupperna nådde fram till bron över sundet mellan Mjörn och Anten, fann de denna riven. När de gjorde halt, började en av svenskarna våldsam eldgivning från åsen och slaget var igång.
Förlusten på den danska sidan uppges till 2 500 man, samt hela trossen. Vart det stora krigsbytet sedan tog vägen är höljt i dunkel. En sak är dock klar: Svenskarna vann en lysande seger vid Brobacka tack vare de aktiva bönderna och den förslagne fältherren Charles de Mornay.
Till minne av ”Slaget vid Brobacka” 1566 mellan Sverige och Danmark har Alingsås Fornminnesförening låtit sätta upp en minnessten i Brobacka.

Koordinater N 6432900, O 1300765

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder