Broddarps Kyrka

Herrljunga Kommun

Tidigare fanns på platsen en 1200-talskyrka, som var i tämligen gott skick, men som i slutet av 1800-talet hade blivít för liten. Man hade länge diskuterat en tillbyggnad av den gamla, men stannade till sist för ett nybygge på samma plats. Markförhållandena visade sig emellertid vara besvärliga, så den nya kyrkan vilar delvis på fundamenten av den gamla och har liknande proportioner. Broddarps kyrka uppfördes 1897-1898 efter ritningar av Carl Möller, där den äldre kyrkans karaktär på ett byggnadshistoriskt och samhällshistoriskt värdefullt sätt bevarats fastän den föregående medeltida kyrkans murar rivits. Kyrkan invigdes 1899. Kyrkans exteriör är av nyromansk prägel. Åt väster har kyrkan ett stramt torn i gotisk stil, med rundat trapphus och port; åt öster ett tresidigt avslutat kor med en sakristia åt söder. I sakristians östra vägg finns på utsidan en gravhäll från det tidiga 1600-talet inmurad. Kyrkan är uppförd i sten med fasad av kvaderhuggen rå granit. Långhuset har sadeltak med rött enkupigt tegel (ursprungligen spåntak). Tornet i väster har tak i falsad plåt och kröns av en spira. Romanska rundbågade fönster med gråmålade bågar. På kyrkogården finns en gravsten över tre kvinnor som dog i barnsäng 1897.

 

Koordinater 57.995573, 13.294643

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

21 Bilder