Brofästen i Gunnarp

Falkenbergs Kommun

Bron över Ätran i Gunnarp - Gunnarpsbro.

Från vadställe till bro

Färdvägen från Skåne till Västergötland gich antagligen redan på 1000-talet över ån Ätran i Gunnarp. Här var det lämpligt att ta sig över eftersom botten består av grus och det fanns flera vadställen innan det byggdes någon bro. Halva Gunnarps socken behöver passera ån för att ta sig till kyrkan, så det måste ha funnits goda möjligheter att ta sig över redan långt tillbaka i tiden. Det första uppgifterna om en bro i Gunnarp finns i Gustav Vasas registratur år 1540, där de vägar som var tillåtna för trafik över gränsen till Danmark. nämns och bron finns utritad på en karta från 1653.

En knutpunkt

Från medeltiden och fram till mitten av 1800-talet fanns bara två broar över Ätran i Halland. Det var bron i Falkenberg och bron här i Gunnarp. Här gick Ätrastigen, eller "Stockholmsvägen" ihop med vägen från Halmstad. Platsens strategiska läge gjorde att det tidigt fanns ett gästgiveri här och alldeles här bakom brofästet hölls sedan lång tid tillbaka den äldsta landsbygdsmarknaden i Halland.

Hängverksbro

Landfästena i sten, som vi ser idag, byggdes under 1800-talet. Tidigare fanns två timrade fästen i form av lådor, "kar", som var fyllda med sten. Bron var av s.k. hängverkstyp där vägbanan gick på två bjälkar av ek, 16 tum i fyrkant (40 cm). Dessa vilade på urtag i landsfästena och i mitten i ett hängverk. Brospannet var 26 alnar (15,6 m). Fästenas höjd, drygt 4,5 meter, var anpassade för de stora variationer som förekom i vattenståndet innan än var reglerad. Ån var gräns mellan Årstad och Faurås härader och underhållet av bron delades mellan dessa båda. De ansvarade för varsitt landfäste och delade på underhållet av själva bron.

Ny bro 1948

Den gamla bron fanns kvar till 1948. Allt tungre trafik innebar att bron hade behövt genomgå en omfattande ombyggnad och istället beslöts att ersätta en med en bro av betong.

Källa: Skylt på plats

Fotodatum 20230711

Publicerad 20230815

Koordinater: 57.14880, 12.93942

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

15 Bilder