Brokvarn i Öxabäck

Marks Kommun

Kvarn- och såganläggningen har ett stort kulturhistoriskt och industrihistoriskt egenvärde och är utvärderad som prioritet 1 i rapporten agrar småindustri i Västergötland. Här finns broar från olika tidåldrar. en kvarnbyggnadd med tekniska utrustningen bevarad och ruiner som berättar om byggnader som tidigare funnits på platsen.

Såg- och kvarnbyggnaden ingår som en del av Torestorsån och redan på 1625 fanns en tullkvarn i området och minst sex sågverk sak ha funnits. Platsen för byggnaden har alternerat genom att ha legat på antingen den ena eller den andra-sidan om vattendraget, men tidvis har det drivits verksamhet på båda sidor amtidigt.
Vid Brokvarn har srx sågverk funnits, den äldsta var en så kallad nickelsåg, de övriga sågarna har utgjorts av tre cirkelsådagr och två ångdrivna ramsågar. På Börshults sida fanns ett cirkelsågverk som ägdes av bröderna i Åh i Holsljunga. Deras irke flottade till platsen. Detta såverk var i bruk i några decennier fram till sekelskiftet. Därefter uppfördes ett cirkelsågverk längst ner i forsen på Brokvarns sida, detta var i bruk till 1933.
I slutet av 1800-talet på Säfsereds sida, innan forsen börjar fanns en ångsåg. Det var ett modernt ramsågverk som huvudsakligen arbetade med virke som flottades fram. År 1900 uppföres ett virkesbolag en ny ångsåg på Börshults sida mitt emot den gamla. Under denna tid avverkades mycker skog i Yxabäck, därav en del skog som tidigare varit orörd. Mycket vikes flottades och mycket körde fram med hästar, oxar och kor. Många bönder skaffade sig häst under denna tid. Det sågade virket skulle nämligen fraktas till närliggande sämhällen och städer. Sågverkat lades ner 1907.

Fotodatum 20230219

Klicka p bilden fr att komma till bildgalleriet med flera bilder

96 bilder och en video

Länk till videon