Brudföljet

Herrljunga Kommun

Gravfälten består av tre domarringar, fem stensättningar och över 30 resta stenar. Platsens namn kommer ifrån olika sägner. I en sägen går ett brudfölje över platsen och plötsligt slog åskan ner och alla ska därmed blivit förvandlade till sten. I en annan sägen var  var det ett följe av troll som passerade över platsen och när bröllopsklockor från en närbelägen kyrka ringer förvandlas trollen till stenar som är de stenar som finns på platsen. Ett par hundra meter från Brudföljet på andra sidan vägen  finns det också en skålgropssten med över 200 skålgropar även kallat alvkvarnar.

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

Koordinater: 6433051, 1340122

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder