Brunns Kyrka

Ulricehamns Kommun

År 1893 byggdes den nya, vackert och högt belägna, gråstenskyrkan, väl synlig för de vägfarande. Ovanför portalen står inskriptionen "Jubelåret 1893" till 300-årsminnet av Uppsala möte. Vid en genomgripande renovering 1927 placerades den gamla kyrkans läktarbröst in i den nya helgedomen och dess målningar togs fram. I mitten syns triangeln med det allseende ögat och vid sidorna sex apostlar - Simon, Matteus, Mathias, Petrus, Johannes och Lukas - infogade i medaljonger. Även det gamla stenaltaret, med sin tavla från 1600-talet, togs till heder igen. Tavlan föreställer instiftandet av nattvarden och korsfästelsen. Nedanför ser man fyra kvinnofigurer, placerade omkring ett krucifix, vars föremål anses härstamma från 1200-talet. Från samma tid härleder sig också dopfunten av sandsten med reliefer, placerad vid korets högra sida.  Predikstolen är förfärdigad av rådmannen Hans Christoffer Datan, mästaren till predikstolen och altaruppsättningen i Ulricehamns kyrka. Orgeln, med 14 stämmor, är uppförd år 1927 av orgelbyggaren Herman Nordfors, Lidköping.  I kyrktornet hänger två klockor, den större från år 1678 och en mindre från år 1777. I tornet finns även kyrkstocken, en järnbeslagen ekkista från 1600-talet och en kollektskål av mässing från 1766 förvarade. Den äldsta kollekthåven av fyra, försedd med två silverklockor, är en gåva av greve Gustaf Adolph Sparre 1766. Till kyrkans dyrgripar hör även den vackra oblatasken av drivet silver från slutet av 1600- talet.

Koordinater: 57.797129, 13.368806

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

23 Bilder