Butsch Terass Annelundsparken

Borås Kommun

Annelund skapades av färgerifabrikören Ambrotius Butsch som uppförde herrgårdsbyggnaden några år efter fjärde stadsbranden år 1827. Från början var namnet Nyckelberget. Annelund fick sitt namn under den tid som Pehr Pettersson och hans hustru Anna ägde fastigheten. Annelund räknades då som ett av Borås finaste landerier. Villan förstördes år 1959 av en brand och revs kort efteråt, i dag finns bara murarna kvar. Annelund har haft sju privata ägare innan Borås Stad köpte herrgården 1945, Fabrikören Ambrotius Butsch, Doktor August Charles, Pehr Pettersson, Konsul Remy Schwarts, Fabrikör J A Andersson, Arvid Sprakarn och Häradshövdingen Thor Odencrants. Den mest prominenta gästen på Annelund var konung Karl XV, som var i Borås 1863 och invigde Herrljungabanan.

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder