Dagsås Kyrka

VCarberg Kommun

Dagsås kyrka ligger utanför tvåker i Varbergs kommun. Dagsås kyrka är byggd på murarna efter en äldre kyrka med anor från medeltiden, vilken eldhärjades 1912. Den nuvarande kyrkan återuppfördes efter ritningar av arkitekt Axel Lindegren, och stod klar 1914. Den murade stenkyrkan har ett rektangulärt långhus och ett lika brett tresidigt avslutat kor. I väster ett torn och i sydväst en utbyggnad. Kyrkans byggnadshistoria är oviss, men den torde delvis vara av medeltida ursprung. Kyrkan hade ett murat vapenhus i sydväst och ett trätorn i väster. Kyrkan har sannolikt blivit förlängd österut. Kyrkan ansluter i stil till utformningen före branden 1912, men vissa anpassningar har gjorts, bland annat blev vapenhuset i sydväst förrådsrum (1984 inrett som sakristia), och i stället för trätornet fick kyrkan ett torn i sten.

Kyrkan är utvändigt vitputsad och murarna genombryts av stickbågiga fönsteröppningar. Kyrkan har tegeltäckt sadeltak, valmat över koravslutningen, och tornet kröns av en huv och lanternin. Huvudingång genom tornets bottenvåning. Efter branden blottades semedeltida kalkmålningar på norra innerväggen, däribland en rad med helgon omslutna av arkader (fotografier i ATA). Inredningen förnyades helt efter branden. Den fasta inredningen med klassicistiska influenser är enhetligt färgsatt i vitt, beige och ljusblått och är välbevarad sedan 1914. Predikstolen och altaruppsatsen utfördes av skulptören Martin Bernhard Wallström i Lödöse. Den öppna bänkinredningen är troligen ursprunglig. Dopfunten av trä i nygotisk stil härrör troligen från kyrkans föregångare. Orgeln med fasad insattes 1938.

I samband med eldsvådan förstördes kyrkans dopfunt i lergods från 1578, men den har senare rekonstruerats och förvaras nu på Hallandslänsmuseum i Halmstad.

Källa: Svenska kyrkan

Fotodatum 20220517

Publicerad 20230612

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

94 Bilder