Dalums Kyrka

Ulricehamns Kommun

Dalums kyrka är en kyrkobyggnad i Dalum, Ulricehamns kommun i Skara stift. Den är församlingskyrka i Redvägs församling. Kyrkan belägen i sydöstra Västergötland, 13 km norr om Ulricehamn på höjdsluttningarna vid Ätrans östra sida. Ätrans dalgång där Dalum är beläget var från vikingatiden en viktig farled, namnet Redväg betyder just ridväg. Från danska Halland kunde man nå Mellansverige via denna led. Kyrkan ligger ett par hundra meter öster om Dalums samhälle. Bebyggelsen närmast kyrkan består av en större gård som ligger strax utanför kyrkomuren i östlig riktning. Söder om kyrkan ligger ett par villor. I kyrkans närhet låg tidigare ett antal gårdar som utgjorde Dalums by men som sedan skiftades ut, Dalums samhälle har istället uppstått som ett stationssamhälle. Det fanns även kyrkstallar men dessa revs 1939 när de inte längre behövdes.  Det finns ingen tillhörande prästgård. Tidigare bodde kyrkoherden, som var verksam i hela pastoratet, i Blidsbergs prästgård. Elsegården i Blidsberg fungerade som komministerbostad fram tills den tjänsten drogs in 1919. Eventuellt har även gården Stommen i Dalum tidigare fungerat som bostad åt komministern i Dalum. Numera används Blidsbergs prästgård som kansli för Redvägs församling. I Dalums socken ligger gården Vinsarp som spelat stor roll i trakten.  Byggnaden har en tydlig medeltidaprägel genom att den ursprungliga romanska kyrkans murverk fortfarande utgör stommen för långhus, kor och absid.

Kyrkan är troligen uppförd under 1100-talet och till största delen byggd i tuktad fältsten. De ursprungliga murarna och den romanska rumsindelningen med långhus och smalare kor med absid är bevarat. Ett västtorn byggdes samtidigt eller förmodligen något senare, detta hade möjligen ett öppet läktarparti in mot kyrkan. Det nuvarande tornet uppfördes antagligen på 1600-talet efter att det ursprungliga eldhärjats och förstörts, enligt traditionen av danskar i samband med slaget på Åsundens is år 1520. Det nya tornet anlades längre västerut, det gamla tornet blev en förlängning av långhuset. 1600-talets torn är förmodligen byggt delvis i försvarssyfte, vilket bl.a. kan ses på de små rektangulära skyttegluggarna i alla fyra väderstreck. Sakristian tillkom på 1300-talet, under denna tid fick kyrkan sina gotiska drag i form av de ribblösa valven samt sakristians portal och dörr. Vapenhuset i barockstil stod färdigt år 1738. Absidens utsida är dekorerad med en rundbågsfris som bärs upp av lisener, frisen är den enda i sitt slag i Västergötland och anses tyda på skånsk-danska influenser  Innan den stora restaureringen 1881-83 var kyrkan mycket förfallen. Det hade från stiftets håll länge propagerats för att kyrkan borde rivas och ersättas med en ny. Saken drog dock ut på tiden och till slut ändrade man sig

 

Koordinater: 57.899649, 13.478216

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

32 Bilder