Domarring Eriksberg

Herrljunga Kommun

 

Stensättning, rund, ofylld, bestående av stenkrets, 5 m diameter av 13 klumpformiga stenar 0,25 - 0,7 m h,  0,6 - 1,2 m l och 0,4 - 1,0 m br. Fyra stenar i anläggningens NÖ del är jordfasta och har ett mycket likartat utseende samt storlek. Samtliga är röd/grå gnejs och tre av dessa har  toppig ovansida. Ytterligare en sten  jordfast i anläggningens SSÖ del har  ett annorlunda utseende, ytan är smågropig och ojämn och ställvis lös.

Källa Riksantikvarieämbetet

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater X 6437118, Y 1350219

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder