Domarring Trädet

Ulricehamns Kommun

På denna sida vägen ligger betydligt äldre gravar. De är från den äldre järnåldern. Den tydligaste av dem är den stora donarringen med 11 stenar. I närheten av den står flera resta stenar som är mellan 1 till 2 meter höga. Domarring är en gravform som markeras av glest ställda stenar i en ringform. Gravtypen finns i stora delar av Sverige. Ofta hittar man dem ihop med resta stenar och litet större runda stensättningar. Namnet domarring hänger samman med att man förr trodde att de varit tingsplatser. Det har följt med åtminstone sedan 1800-talet. Genom utgrävningar vet vi att den här gravtypen är från den äldre delen av järnåldern. Runt omkring finns även resta stenar som är från samma tid. Stenarna markerar gravar, men det kan finns fler gravar dolda under marken än vad vi anar av de stenar vi ser. Förutom den dödes brända eller obrända ben kunde gravgåvor läggas med i graven. Det kunde vara mindre redskap, smycken eller vapen.

Koordinater 6431519, 1366118

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder