Fagereds Kyrka

Falkenbergs Kommun

Fagereds kyrka uppfördes 1833 efter ritningar av hovarkitekt Per Axel Nyström i Stockholm. Kyrkan ersatte då en äldre sannolikt medeltida kyrkobyggnad på samma plats. Ovanligt nog har tornet placerats i öster, istället för väster som annat är det vanliga, och orsaken kan vara de sanka grundförhållandena vid västra sidan. Den enda kyrkklockan är omgjuten 1739 i Göteborg.

Sakristian är inrymd i tornets bottenvåning. Invändigt färdigställdes kyrkan först 1844. Kyrkorummet tunnvalv är dekorerad med målningar utförda av Theodor Mohme. Läktarbröstningen har arton fält av vilka tolv har målade motiv ur Jesu liv och de återstående träd.

Dopfunten av natursten i romansk stil tillverkades under medeltiden av Fageredsmästaren. I den östra delen av landskapet, i Funtaliden, cirka en kilometer norr om nuvarande kyrkan, liksom i Nösslinge socken, fanns under 1200-talet en inhemsk produktion av dopfuntar i röd och svart granit. Omkring 10 sådana dopfuntar är kända i Halland och angränsande delar av Västergötland. Dopfatet av mässing är från 1600-talet.

Altaruppsatsen i nyklassicistisk stil är tillverkad på 1830-talet av Johannes Andersson i Mjöbäck. Själva altartavlan består av ett kors på vilket svepduken hänger. Den gamla altartavlan är placerad på södra långhusväggen. Den är troligen målad i Köpenhamn i början av 1600-talet, och har motivet nattvardens instiftande Johannes Andersson i Mjöbäck har också skapat predikstolen i nyklassicistisk stil, som dock målades först 1844.

Ovanför altaruppsatsen finns ett triumfkrucifix i ek som är från mitten av 1400-talet. När den nuvarande kyrkan renoverades på 1920-talet hängdes krucifixet upp på sin nuvarande plats. Krucifixet konserverades i mitten av 1990-talet. I nordöstra hörnet av koret står en träskulptur från 1300-talet föreställer Maria med barnet på armen. Första orgeln kom till kyrkan 1879 och byggdes av Carl Nilsson i Ullared. 1936 byggdes den om av A Magnusson i Göteborg

Källa: Svenska Kyrkan

Fotodatum 20230711

Publicerad 20230816

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

79 Bilder