Fänneslunda Kyrkoruin

Ulricehamns Kommun

 

Vid Fänneslunda gård 1,8 km SV om den nuvarande kyrka ligger ruinen av den gamla kyrkan. Fänneslunda 1100-tals kyrka tillhör den i Västergötland ej ovanliga tornlösa typen med rakslutet kor. Denna kyrkotyp synes ha uppstått under starkt inflytande av anglosaxisk kyrkoarkitektur Huvudingången låg i den södra längväggen. Fönstren var små, få och rundbågiga. Koret i öster hade ett i sten uppmurat altare med en häll av gråsten. Älvsborgs läns förste landshövding Henrik von Vicken, som under 1600-talets senare del var grundare och innehavare av Fänneslunda gods, skänkte kyrkan dess silver och altartavla. Under koret ligger den von Vickenska familjegraven.

Fänneslunda och Grovare medeltidskyrkor ersattes 1874 av en ny kyrka, varvid Fänneslunda kyrka lämnades att förfalla. År 1936 utgrävdes och konserverades kyrkoruinen.

Under golvet hittades snidade plankor som kan tyda på en tidigare stavkyrka på platsen. En intressant runsten står vid infarten.

Källa: Skylt på platsen

 

Koordinater: 57.862038, 13.152705

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

51 Bilder