Kolerakyrkogård Fjärås 80:1

Borås Kommun

Kolerakyrkogård, 87x87 m (SSÖ-NNV), omgiven av en stenmur, 0.8-1.1 m h och 0.6-0.9 m br, kallmurad av ca 0.2-0.6 m st stenar. Muren har en närmast lodrät utsida och sluttande insida. På kyrkogården syns en del gravstenar, huvudsakligen i dess NÖ delen. Där finns 6 ännu stående, mer eller mindre lutande åt Ö. De är 0.45-0.85 m h, 0.4-0.6 m br och ca 0.05 m tj. De två N-ligaste har inskriften: NS \ TOM \ 1834 Resp: AOS \ i Bräcke \ FÖDD \ 1777 \ DEN 22 \ i TO(?) De två S-ligaste har profilerad överdel.Ca 40 m av muren i N, dess ÖNÖ del har till större delen rasat ner i ett gammalt grustag som tangerar kyrkogården. Ingång i Voch Ö sidan 2 m från N sida samt en ingång i Ö sida, 49 m från S sida.35 m ÖSÖ om NÖ kyrkogårdshörnet är: Minnessten, 1.85 m h, 0.94 m br (SSÖ-NNV) och 0.2 m tj. På V sidan inskriften: PÅ DETTA HELGADE OMRÅDE \ VILA FÖRSAMLINGSBOR \ AVLIDNA UNDERKOLERAEPIDEMIN \ ÅR 1834 \ JESUS SADE: \ JAG ÄR UPPSTÅENDELSEN OCH LIVET \ DEN SOM TROR PÅ MIG \ HAN SKALL LEVA OM HAN ÄN DÖR \JOH. EV. 11:25 \ FJÄRÅS FÖRSAMLING RESTE VÅRDEN ÅR 19543) Hålväg, ca 4 m br och intill 0.5 m dj, löper genom kyrkogården i närmast VNV-ÖSÖ-lig riktning, ev forts Ö om kyrkogård som SÖhörnet svaga odlingsspår.

Källa: Wikipedia 

Fotodatum 20230624

Publicerad 20230803

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

11 Bilder