Floby Kyrka

Falköpings Kommun

 

Floby gamla kyrka, troligen medeltida, låg på samma plats som den nuvarande och revs 1844. Fragment från denna förvaras i tornrummet. Den nuvarande kyrkans byggmästare var patron Fredrik Sundler på Vårgårda herrgård. Kyrkan är en av de större landskyrkorna i Skara stift med plats för omkring 600 personer och är ett vackert exempel på nyklassisk stil. Vid en ombyggnad 1877 - 78 tillkom den fönsterförsedda tornkammaren och den smäckra tornspiran. Altartavlan flankeras av korintiska kolonner med förgyllda kapitäl. Den anskaffades först 1878 och är en oljemålning med motivet Jesus välsignar barnen, målad av Mårten Eskil Winge (1825 - 96). De två träskulpturerna vid altaret är från den gamla kyrkan. Den enkla odekorerade dopfunten av sandsten anses vara tillkommen under perioden 1175 - 1275. Predikstolen är jämngammal med kyrkan, och det nuvarande orgelverket är från 1968 och byggt av Olof Hammerbergs orgelbyggeri i Göteborg.

Koordinater:58.124337, 13.345964

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

26 Bilder