Främmestads Kyrka

Essunga Kommun

 

Främmestads kyrka är en kyrkobyggnad i den nordvästra delen av Essunga kommun. Den tillhör Främmestad-Bärebergs församling i Skara stift. Enligt sägner och berättelser fanns en kyrka i Främmestad redan på 1000-talet eller 1100-talet. Denna ska ha legat längre österut i Anestad. Omkring år 1400 uppfördes en stenkyrka i närheten av Främmestads säteri. Efter några århundraden bedömdes kyrkan vara för liten och i för dåligt skick. En ny stenkyrka uppfördes cirka 300 meter väster om gamla kyrkan som revs. Kyrkan byggdes 1775-1785 under ledning av mur- och byggmästaren Adam Pickel. 1780 var nya kyrkan så pass färdig att man började fira gudstjänster där. Från början saknade kyrkan torn och troligen fanns där en enklare klockstapel av trä. 1827 byggdes en kombinerad stiglucka och klockstapel. Samma år belades kyrktaket med tegelpannor ovanpå tidigare takbeläggning av ekspån.
Kyrkan har en originell plan. Den är rekangulär med rundade hörn, liksom tornet som tillkom först 1895. Samtidigt byggdes en sakristia öster om koret och inredningen fick sin klassicerande prägel i vitt och guld.. År 1916 fick korfönstren glasmålningar.

Koordinater: 58.24572, 12.682109

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

39 Bilder