Gamla Boråsbilder

Allégatan

 

Från Järnvägsgatan söderut till Fabriksgatan. Tidigare namn: Brunsgatan. Äldre namnformer: Bruns gatan (1728), Brunda Gatan (1789). Gatan är en av de äldsta gatorna i Borås och nämns redan år 1683. Efter stadsbranden år 1827 breddades Brunnsgatan i öster med en husrad. Trädplanteringen skedde år 1832 på initiativ av handlanden N.E. Memsen och handlanden A.M. Salmenius. Så här skrev C J Ljungström 1856 om Borås paradgata: "I stadens östra delär en gata av tredubbel bredd, hvars medslersta del är planterat tillen alle, som redan utgör en särledes vacker, men besynnelgt nog af Stadsboerna föga begadnad promenadplats och sträcker sig denna hela Staden igenom från norr till söder".

I Svenska turistföreningens resehandbok från 1905 anges att allen var en av de få sevärdheterna i staden. Den gamla allen planterades med almar, men det blev dåligt resultat så det fylldes på med lönn och lind. Några gamla almar från 1830-talet finns fortfarande kvar kring Allégården där initiativtagaren handlanden Memsen bodde. Det nuvarande namnet fick Brunnsgatan år 1887 då stadsfullmäktige beslöt i namnfrågan. Träden i Allégatan fälldes under åren 1928-1933 då gatan omlades till en central trafikled. Ny trädplantering ägde rum i slutet av 1980-talet.

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

87 Bilder