Gamla Boråsbilder

Annelund

 

Vid Ulricehamnsvägen, Fjärde Villagatan och Neumansgatan. Efter stadsbranden år 1827 sålde färgerifabrikören Ambrosius Butsch landeriet Nyckelberget till handelsmannen Pehr Petterson. Han byggde på platsen ett nytt hus som fick sitt namn efter hans hustru Anna Sara, född Aspegren. Huset brann ner i slutet 1950-talet. Den nuvarande Annelundsvillan byggdes på 1930-talet och ligger söder om det gamla huset. Borås stad köpte parken och den gamla villan på 1940-talet. En arkitekttävling utlystes för att bygga bostäder, skolor mm på området. Detta väckte stort motstånd och slutligen blev hela området park.

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder