Gamla Boråsbilder

Bjurstensgatan

 

Från Hästhagsgatan till Roseniigatan. Gatan fick sitt namn år 1928 efter ett beslut i stadsfullmäktige. Till minne av far och son Bjursten. Fältprosten Anders Bjursten (1783-1834). Han arbetade som kyrkoherde i Borås under åren 1824-1834. Sonen Herman (1825-1866) var en känd författare och arbetade i Borås som lektor.

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder