Gamla Boråsbilder

Borås Högre Allmänna Läroverk

 

Skolan var ursprungligen Borås stadsskola som öppnade 1637, först enklassig och från 1665 tvåklassig. Skolan var från 1852 en förenad lärdoms- och apologistskola omfattande tre tvååriga klasser. 1858 blev skolan ett elementarläroverk, från 1878 kallad lägre allmänt läroverk. 1902 infördes sexårig skolgång och 1906 blev skolan en statlig realskola. 1908 infördes ett realgymnasium som var färdigbildat 1911/1912. Skolbyggnaden i tegel stod färdigt 1901 efter ritningar av Lars Kellman. Den utökades sedan 1914, 1924, 1926 och 1949. Skolan kommunaliserades 1966 och upphörde som läroverk och övergick i Bäckängsgymnasiet. Studentexamen  gavs från 1912 till 1968 och realexamen från 1907 till 1967.

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder